-


Είσαι εδω:

Εμπιστευτικότητα

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ: Εμπιστευτικότητα Εμπιστευτικότητα ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ: Η διατύπωση αρχών εμπιστευτικότητας και ο τρόπος εφαρμογής τους αποτελούν υπόθεση κάθε υπεύθυνης επιχείρησης.Από όλη τη γκάμα των υποθέσεων που καταλήγουν στα γραφεία των ιδιωτικών ερευνητών, η νομοθεσία μόνη δεν είναι σε θέση να καλύψει κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η διατύπωση αρχών εμπιστευτικότητας και ο τρόπος εφαρμογής τους αποτελούν υπόθεση κάθε υπεύθυνης επιχείρησης. Στην επιχείρηση detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία καινοτομίας για τον κλάδο, δεσμευόμενοι ως εξής:

  1. Η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ δεσμεύεται σε απόλυτη μυστικότητα όσον αφορά στην υπόθεση του «Εντολέα» χωρίς καμία έννομη εξαίρεση απολύτως. Το χρονικό διάστημα διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητα πεπερασμένο, εξαρτάται δε από το εάν τα θέματα αυτά γίνουν κοινή γνώση, αλλά και τότε η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ δεν θα αναλάβει ενεργή πρωτοβουλία αποκάλυψης.
  2. Στο αρχικό στάδιο αυτό της γνωριμίας μας, η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ χρειάζεται διάφορα πληροφοριακά στοιχεία από τον «Εντολέα» για να εκτιμήσει την εκ μέρους μας δυνατότητα ανάληψης της υπόθεσης, υπό τους όρους που προδιαγράφει ο «Εντολέας».
  3. Εάν η εμπλοκή της detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ στη διαδικασία διεκπεραίωσης της υπόθεσης του «Εντολέα» διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή ολοκληρωθεί, αναλαμβάνουμε την άμεση και άνευ όρων επιστροφή στον «Εντολέα» (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των εγγράφων, εντύπων και λοιπών γραπτών πληροφοριών που περιήλθαν στην κατοχή μας, ή την καταστροφή αυτών σε Καταστροφέα Εγγράφων μετά από σχετική οδηγία του «Εντολέα».
  4. Τα παραπάνω (κατάλληλα διαμορφωμένα) ισχύουν, πέρα από τις πρωτογενείς γραπτές πληροφορίες, και όλα τα παράγωγα αυτών υπό οιανδήποτε μορφή αυτά τυγχάνουν (φωτοαντίγραφα, προϊόντα ηλεκτρονικής σάρωσης, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ).
  5. Η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ δεν θα αναθέσει εργολαβικά σε οποιονδήποτε άλλο φορέα (ιδιώτη ή Επιχείρηση) πέρα από τους προκαθορισμένους συνεργάτες της, των οποίων έχει λάβει γνώση ο «Εντολέας» και οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, να αναμειχθεί στην υπόθεση του «Εντολέα», εκτός και αν ο πελάτης το ζητήσει ή το εγκρίνει γραπτά.
  6. Η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ δεν θα αναλάβει υπόθεση που εν γνώσει της έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον υπάρχοντος «Εντολέα» της, του οποίου εκκρεμεί διεκπεραίωση ενεργούς υπόθεσης, ούτε θα χρησιμοποιήσει επώνυμα πληροφοριακά στοιχεία προκύψαντα από ιστορική υπόθεση για τη διεκπεραίωση μιας καινούργιας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ στοχεύει στη διασφάλιση της απόλυτης εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση κάθε υπόθεσης, προσφέροντας στους πελάτες της την αναγκαία ηρεμία και σιγουριά στην επίλυση των προβλημάτων τους.

Με αυτήν τη δέσμευση, η detective-spy.gr ΔΙΚΤΥΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ στέκεται στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα των ιδιωτικών ερευνών με απόλυτη σεβασμό προς τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της δεοντολογίας.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Η ομάδα του detective-spy.gr ΔΥΚΤΙΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ αποτελείται από επαγγελματίες με εμπειρία σε διάφορους τομείς, όπως η νομική, η ιατροδικαστική, η τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία και η ψυχολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες του.